اعضای کمیته اجرائی جشنواره

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دبیر اجرایی جشنواره
دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دبیر اجرایی جشنواره

سروش اکبرزاده

سروش اکبرزاده

دبیر کمیته دانشجویی جشنواره
سروش اکبرزاده

سروش اکبرزاده

دبیر کمیته دانشجویی جشنواره

دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

مشاور علمی جشنواره
دکتر زهرا خیرالدین

دکتر زهرا خیرالدین

مشاور علمی جشنواره

بتول واشقانی

بتول واشقانی

مسئول دبیرخانه دائمی
بتول واشقانی

بتول واشقانی

مسئول دبیرخانه دائمی

مهدی احترام

مهدی احترام

ارتباط با صنعت
مهدی احترام

مهدی احترام

ارتباط با صنعت

علی مشفقی

علی مشفقی

ارتباط با صنعت
علی مشفقی

علی مشفقی

ارتباط با صنعت

مهدی جمشیدپور

مهدی جمشیدپور

ارتباط با صنعت
مهدی جمشیدپور

مهدی جمشیدپور

ارتباط با صنعت

محمدامین فتح‌اله‌مقصودی

محمدامین فتح‌اله‌مقصودی

روابط عمومی
محمدامین فتح‌اله‌مقصودی

محمدامین فتح‌اله‌مقصودی

روابط عمومی

محمدحسین ستاریان

محمدحسین ستاریان

مسئول دبیرخانه دانشجویی
محمدحسین ستاریان

محمدحسین ستاریان

مسئول دبیرخانه دانشجویی

فاطمه مؤمنی

فاطمه مؤمنی

مسئول اجرایی نمایشگاه
فاطمه مؤمنی

فاطمه مؤمنی

مسئول اجرایی نمایشگاه

سیدعلیرضا موسوی

سیدعلیرضا موسوی

مسئول برگزاری کارگاه ها
سیدعلیرضا موسوی

سیدعلیرضا موسوی

مسئول برگزاری کارگاه ها

آرزو احمدی‌ بنکدار

آرزو احمدی‌ بنکدار

گرافیک
آرزو احمدی‌ بنکدار

آرزو احمدی‌ بنکدار

گرافیک

سیدامیرمحمد مجاب

سیدامیرمحمد مجاب

انتشارات
سیدامیرمحمد مجاب

سیدامیرمحمد مجاب

انتشارات

عطیه‌ سادات میرعباسی

عطیه‌ سادات میرعباسی

هماهنگی تیم اجرایی
عطیه‌ سادات میرعباسی

عطیه‌ سادات میرعباسی

هماهنگی تیم اجرایی