پکیج تمام کارگاه های آموزشی

hot

پکیج تمام کارگاه های آموزشی

240,000 تومان 119,000 تومان

 

محل برگزاری دانشکده مکانیک، مواد و صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

زمان  26، 27 و 30 مهر ماه , 3 و 4 آبان ماه 1397

ساعت 14 الی 18

به علت محدودیت در ثبت نام و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

 

توضیحات محصول

این پکیج شامل پنج دوره تخصصی شامل

استراتژی قیمت گذاری محصول و خدمات فناورانه (26 مهر ماه)

مذاکره و قراردادهای سرمایه گذاری (27 مهر ماه)

فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید (3  آبان ماه)

ثبت اختراع و قوانین مالکیت معنوی (4 آبان ماه)

آشنایی با مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (30 مهر ماه)