اطلاعات جشنواره برای سرمایه گذاران

nany-nub

بسته های حمایت مالی سرمایه گذاران از جشنواره

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، سازمان ها و نهاد ها می توانند بعنوان سرمایه گذار در این جشنواره بعنوان حامی مالی و سرمایه گذاری بروی طرح های کسب و کار کامپوزیت شرکت نمایند. از این رو یکی از بسته های حمایتی زیر را با توجه به موارد تشریح شده زیر انتخاب نمایند. شرکت های سرمایه گذار با شرکت خود در این جشنواره علاوه بر گسترش حوزه های سرمایه گذاری خود و خلق بازار های نو و رشد اقتصادی کشور می توانند درجهت تبدیل بنگاه های تجاری خود به شرکت های دانش بنیان گام بردارند.

بسته طلاییتومان4/000/000
 • درج نام و لوگوی شرکت/سازمان به عنوان حامی مالی و سرمایه گذار طلایی رویداد در فراخوان، پوستر و وب سایت جشنواره
 • اختصاص اعتبار مجازی 2/000/000/000 ریال جهت شرکت در مزایده جشنواره از سوی جشنواره به حامی محترم
 • اختصاص یک غرفه سطح طلایی (12 مترمربع) در نمایشگاه جانبی
 • دعوت افتخاری از 3 نفر به انتخاب شرکت/سازمان حامی برای حضور در جشنواره
 • اهداء لوح تقدیر و یادبود
 • درج یک صفحه تبلیغ در کتابچه خلاصه طرح های جشنواره
 • قرار گرفتن لوگوی حامی بروی جلد کتابچه خلاصه طرح های جشنواره
 • هم اکنون اقدام نمایید
بسته نقره ایتومان2/000/000
 • درج نام و لوگوی شرکت/سازمان به عنوان حامی مالی و سرمایه گذار نقره ای رویداد در وب سایت جشنواره
 • اختصاص اعتبار مجازی 1/000/000/000 ریال جهت شرکت در مزایده جشنواره از سوی جشنواره به حامی محترم
 • اختصاص یک غرفه سطح نقره ای (6 مترمربع) در نمایشگاه
 • دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب شرکت/سازمان حامی برای حضور در جشنواره
 • اهداء لوح تقدیر و یادبود
 • درج نیم صفحه تبلیغ در کتابچه خلاصه طرح های جشنواره
 • هم اکنون اقدام کنید

فرم ثبت اطلاعات حامیان و سرمایه گذاران جشنواره

نام شرکت/سازمان حامی به فارسی (الزامی)

نام شرکت/سازمان حامی به انگلیسی

نام فرد رابط/پاسخگو از طرف شرکت/سازمان (الزامی)

تلفن تماس ضروری (الزامی)

آدرس وب سایت شرکت یا سازمان

ایمیل فرد پاسخگو (الزامی)

آرم یا لوگوی شرکت/سازمان (الزامی و حدکثر سایز 1 مگابایت)

تصویر فیش پرداختی حمایت مالی (الزامی با فرمت (جی پی جی) و حدکثر سایز 1 مگابایت)

پیام شما در صورت نیاز

زمان بندی برگزاری جشنواره

7 آذر 1397

روز نهایی جشنواره

1 آذر ماه 1397

داوری و اعلام نتایج نهایی

مهر ماه1397

کارگاه های آموزشی

15 شهریور 1397

مهلت نهایی ارسال طرح ها