اطلاعات مهم شرکت در جشنواره

ایده پردازان

آیا شما تصمیم دارید بعنوان ایده پرداز در این جشنواره شرکت کنید؟

سرمایه گذاران

آیا شما تصمیم دارید بعنوان سرمایه گذار در این جشنواره شرکت کنید؟

شرکت کننده آزاد

آیا شما تصمیم دارید بعنوان شرکت کننده آزاد در این جشنواره شرکت کنید؟

شیوه نامه برگزاری جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران (ISC 97)

 1. در مرحله ی اول، طرح های کسب و کار در زمینه مواد کامپوزیت که دارای شرایط اولیه شرکت هستند توسط شرکت کنندگان و ایده پردازان تهیه و از طریق فرم اولیه ارسال ایده در وب سایت جشنواره ارسال می شوند.

 2. ایده ها توسط کارشناسان حوزه مواد کامپوزیت و به طور محرمانه بررسی شده و ایده های حائز شرایط برای تکمیل مدارک و مستندات نهایی و فرآیند داوری اعلام می شوند. تیم ها در این مرحله می بایست اطلاعات ثبت نام را تکمیل نموده و هزینه ثبت نام در جشنواره را پرداخت نمایند.

 3. وجه 1/000/000 ریال بابت ثبت نام هر طرح کسب و کار (مسئول تیم و پاسخگو- 1 نفر شامل هزینه ثبت نام است دیگر افراد تیم در صورت تمایل می بایست جداگانه جهت شرکت در جشنواره ثبت نام شوند). وجه ثبت نام را می بایست به شماره حساب 1-2316810-40-845 نزد بانک سامان به حساب شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا

  و یا شماره کارت 4922 3034 8610 6219

  و یا شماره شبا IR88-0560-0845-0400-2316-8100-01 واریز نمایید.

 4. در مرحله تهیه و آماده سازی فرم ارائه طرح، تیم ها می توانند از فایل های راهنمای تکیمل طرح ها و کارگاه های آموزشی بهره مند شوند.

 5. پس از تکمیل اطلاعات فنی، امکان سنجی و اقتصادی در قالب فرم نهایی، ایده ها به مرحله داوری نهایی ارسال میشوند که توسط کارشناسان و داوران متخصص در این حوزه بطور محرمانه و امن بازبینی و بررسی می گردند. در صورت کسب امتیاز لازم مستقیما به مرحله ارائه حضوری و دفاع در روز جشنواره معرفی می شوند. طرح هایی که امتیاز لازم را کسب نکنند بنا به نظر داوران رد شده یا جهت اصلاح طرح مجدد به تیم شرکت کننده ارسال می شوند.

 6. در روز جشنواره ایده ها و طرح ها قبول شده توسط تیم ایده پردازی در مقابل سرمایه گذاران و صاحبان صنعت در حوزه مواد کامپوزیت و دیگر شرکت کنندگان بصورت حضوری ارائه می شوند.

 7. طرح های ارائه شده در قالب پاکت هایی در زمان برگزاری جشنواره توسط نمایندگان سرمایه گذاران و صاحبان صنعت به مزایده گذاشته خواهند شد و سرمایه گذاران آمادگی خود را برای صنعتی کردن طرح منتخب اعلام می کنند. این مزایده فقط جنبه نمادین برای کسب امتیاز نهایی دارد و قیمت گذاری نهایی طرح پس از ثبت در مجامع رسمی و در بازار فکری بورس ایران انجام خواهد شد.

 8. به طرح هایی که بتوانند بیشترین استقبال و بالاترین قیمت را کسب کنند هدایایی نیز اهدا خواهد شد. تمامی راه یافتگان به مرحله نهایی از طرف جشنواره برگزاری جشنواره گواهینامه شرکت و کسب مقام اهدا خواهد شد. لازم به تذکر است که گواهینامه شرکت به منزله مدرکی جهت احراز مالکیت و ارائه آن در این جشنواره خواهد بود و کمیته اجرایی، شرکت کنندگان دیگر تیم ها، داوران، سرمایه گذاران و مخاطبین آزاد نخواهند توانست بدون اجازه صاحبان ایده از منافع معنوی و حقوقی طرح استفاده کنند.

 9. پس از پایان برگزاری جشنواره درصورت موافقت تیم ایده پردازی و نماینده رسمی سرمایه گذار، طرح ها وارد عقد قرارداد و شروع کسب و کاری دانش بنیان و سودآور خواهد شد. همچنین کمیته برگزاری در صورت امکان جهت ثبت اختراع و مشاوره از تیم ایده پردازی حمایت های معنوی خواهد داشت.

 10. جهت آشنایی بیشتر به فلوچارت برگزاری جشنواره مراجعه نمایید.

تاریخ های مهم

رویداد ها
تاریخ
شروع فراخوان اول خرداد 1397
پایان مهلت ارسال طرح ها 31 مرداد ماه 1397
اعلام نتایج بررسی اولیه طرح ها 15 شهریور ماه 1397
اعلام نتایج داوری نهایی 1 آذر 1397
روز برگزاری جشنواره 7 آذر 1397

شرکت کننده آزاد

چنانچه بعنوان یک شرکت کننده آزاد تصمیم دارید در این جشنواره شرکت کنید فرم ثبت نام را از طریق لینک زیر تکمیل نمایید

7 آذر 1397

روز نهایی جشنواره

1 آذر ماه 1397

داوری و اعلام نتایج نهایی

مهر ماه1397

کارگاه های آموزشی

15 شهریور 1397

مهلت نهایی ارسال طرح ها