شرایط عمومی شرکت در جشنواره

شرایط عمومی شرکت در اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران (ISC97)

1-     طرح ارائه شده در اولين جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران می­بایست دارای شرايط زیر باشد:

  • حداقل یکی از شاخه­ های مواد کامپوزیت یا کاربردهای آنان را در بر گیرد.

  • نو آورانه، صنعتی و دارای جنبه­های تکنیکی قابل اجرا باشد.

  • از نظر امکان سنجی به منظور تولید قابل دفاع باشد.

  • جنبه­ های اقتصادی و تجاری طرح، میزان سرمایه گذاری و مدت بازگشت سرمایه قابل رقابت باشد.

  • مالکیت حقوق معنوی طرح، 100 درصد متعلق به حداقل یکی از افراد تیم باشد.

 

2-     تیم ایده پرداز می­بایست فرم­ ثبت نام را تكميل و در مهلت­ های مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. همچنین کپی کارت ملی تمامی اعضاي تیم می­بایست پس از تایید اوليه طرح­ها حداكثر تا تاریخ اعلام شده به آدرس پست الكترونيکی دبیرخانه ارسال شوند. چنانچه زمان بندی ارسال هر یک از مدارک رعایت نشود، طرح پذیرفته شده از لیست شرکت درجشنواره خارج خواهد شد.

 

3-     به علت پیچیدگی فنی و بعضا طولانی بودن پروسه ثبت رسمی اختراع، الزامی در ثبت اختراع طرح های ارائه شده به این جشنواره نیست. چنانچه طرح­ها در مجامع رسمی، ثبت اختراع شده باشند ارسال کپی گواهی ثبت اختراع الزامی است.

 

4-     طرح­های ارائه شده­ای که ثبت اختراع ندارند می­بایست توسط یکی از مراجع دانشگاهی، پژوهشگاه­ها و یا شرکت­های به ثبت رسیده، تایید شوند.

 

5-     محتوا و اطلاعات طرح­ها کاملا در تمام طول برگزاری جشنواره به منظور حفظ حق مالکیت صاحبان آن به صورت محرمانه باقی خواهند ماند.

 

6-     کمیته برگزاری از کارشناسان و داوران مورد تایید انجمن علمی کامپوزیت ایران جهت بررسی طرح ها دعوت می­نماید. لذا طرح­های ارائه شده بطور محفوظ و ناشناس تا زمان برگزاری جشنواره مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرند.

 

7-     ارائه نمونه فيزيكي يا نقشه‌ها اختیاري‌است، اگرچه فقدان این اطلاعات امکان داوری و بررسی دقیق را محدود می­نماید و ممکن است منجر به حذف طرح از جشنواره شود.

 

8-     به تمامی تیم­ هايی که طرح­های آنها به مرحله نهایی راه یابند گواهینامه شرکت داده خواهد شد. لازم به تذکر است که گواهینامه شرکت به منزله مدرکی جهت احراز مالکیت و ارائه آن در این جشنواره خواهد بود و کمیته اجرایی، شرکت کنندگان دیگر تیم­ها، داوران، سرمایه گذاران و مخاطبین آزاد نخواهند توانست بدون اجازه صاحبان ایده از منافع معنوی و حقوقی طرح استفاده کنند.


نظرات شرکت کنندگان درباره جشنواره