تفاهم نامه

اعلام موافقت و همکاری کانون پتنت ایران با اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران

به اطلاع می رساند، طبق هماهنگی های بعمل آمده بین دبیرخانه اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران و کانون پتنت ایران کارگاه آموزشی با عنوان مالکیت فکری و ثبت اختراع بین المللی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر علم خواه در شهریور ماه امسال در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بمنظور ارتقاء دانش و انتقال تجربیات در زمینه ثبت اختراعات برگزار خواهد شد.  

ادامه مطلب
تمدید مهلت ارسال طرح ها تا پایان تیر ماه 1396

📌اطلاعیه مهم نظر به درخواست تعدادی از افراد علاقه مند مبنی بر تمدید مهلت زمان ارسال طرح های کسب و کار و مقارن شدن با ایام فصل امتحانات با روز های نهایی مهلت فراخوان طرح های جشنواره، دبیرخانه و کمیته برگزاری مهلت ارسال را تا پایان‌ تیرماه ۱۳۹۶ تمدید نمود. 🔔تاریخ نهایی ارسال طرح های کسب و کار ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ #خبرویژه #isc96

ادامه مطلب
درج خبر برگزاری اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران در خبرگزاری های کشور

همزمان با اعلام فراخوان دریافت طرح های نوآورانه کسب و کار در حوزه کامپوزیت بسیاری از خبرگزاری های رسمی کشور نیز نسبت در درج خبر این جشنواره اقدام نمودند، از آن جمله به موارد زیر اشاره می شود: خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82502992/   خبرگزاری ایسنا: http://www.isna.ir/news/96021609277/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87   بنیاد ملی نخبگان http://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/73867/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF   خبرگزاری پلی نیوز: اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران برگزار میشود پلی پارت: جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران (ISC96)    

ادامه مطلب