معرفی جشنواره

معرفی دومين جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران (ISC97)

یکی از مشکلات مرتبط با موضوعات تحقیقاتی عدم فراهم بودن بستر مناسب جهت گذر از مرحله تولید علم به تولید ثروت است. در همین راستا فقدان هدف گذاری و انگیزه سازی برای محققین و نبود زمینه ارتباطی بین فناور و سرمایه گذار قطعا در تشدید این چالش موثر می­باشد. عمدتا فناوران شناخت صحیحی از بازار ندارند و از سوی دیگر سرمایه گذاران دسترسی لازم به دانش و فن آوری مورد نیاز را ندارند، لذا برپایی جشنواره­ هایی که ارتباط رو در رو و تعاملی بین این دو را فراهم می­نماید، ضروری بنظر می­رسد.

در غیاب چنین بستری، سرمایه گذاران در نهایت وابسته به بهره گیری از واحدهای تحقیق و توسعه درون شرکتی که هزینه­های بسیاری را بر آنها تحمیل می­کند و یا وابسته به مراکز علمی خارج از کشور خواهند بود. در نقطه مقابل فناوران و محققین نیز موضوعات پژوهشی خود را صرف بر تولید علم و یا انتشار محصولات اکادمیک معطوف می­دارند و هیچ بهره مادی و اقتصادی از تحقيقات علمی خود نمی­برند و تنها به خوراک علمی دیگر رقبای علمی خود در دیگر نقاط دنیا کمک می­کنند.

 

بسیاری از طرح­ها و ایده­های نو آورانه در جامعه فنی کشور ما به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای معرفی و رشد آنها و همچنین عدم تامین مالی مناسب نمی­توانند تبدیل به ارزش افزوده شده و به رشد اقتصادی برسند. بسیاری از طرح­ها به دلیل نا آشنا بودن خالقان آنها با روند ثبت اختراع دچار مشکل شده و قبل از آنکه فرصت مناسب برای تجاری شدن و یا معرفی بیابند، از مالکیت آنها خارج شده و با مشکلات حقوقی عدیده­ای مواجه می­شوند.

برگزاری هدفمند و عملیاتی چنین جشنواره­های کسب وکار که همراه با معرفی انواع حمایت و آموزش های مختلف از جمله تهیه طرح­های تجاری- اقتصادی و ثبت اختراع است، قطعا می­تواند منجر به ورود ایده های نو همراه با الگوهای صحیح اقتصادی و معرفی آنها به سرمایه گذاران و تولید کنندگان شود. طبیعی است که در چنین فضایی تعاملی، یک رابطه برد-برد در منافع اقتصادی و معنوی برای تمامی طرفین بوجود می­آید.