آرشیو روزانه ژوئن, 2018

آغاز فراخوان دومین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران

بعد از برگزاری موفق “اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران” و دریافت تجربیات و نظرات گوناگون تصمیم بر آن شد تا بار دیگر ایده ها و پیشنهادات مختلف متخصصان صنعت کامپوزیت را با شکلی جدیدتر از نظر برگزاری در مقابل دید سرمایه گذاران و علاقه مندان این حوزه مهم صنعتی کشور قرار دهیم. از این رو دعوت می شود جهت شرکت و ثبت ایده های خود در حوزه کامپوزیت و کاربرد های آن تا تاریخ 31 مرداد ماه 1396 از طریق.

ادامه مطلب