آرشیو روزانه اکتبر, 2017

روز پایانی اولین جشنواره کسب وکار کامپوزيت ايران

روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396 مراسم پایانی اولین جشنواره کسب وکار کامپوزيت ايران و ارائه حضوری طرح های راه یافته در حضور صاحبان صنعت، سرمایه گذاران، مسئولان و اعضای علمی دانشگاهی برگزار گردید و در نهایت با اعلام نتایج داوری طرح های زیر حائز رتبه های برتر گردیدند: طرح اول: چوب مصنوعي تهيه شده از ضايعات نخل خرما و بايندر فنولي دکتر اميرمسعود رضادوست، مزدک استيري، مهندس کاشي زاده طرح دوم: طراحي و ساخت انواع قطعات کامپوزيتي پيشرفته با استفاده از.

ادامه مطلب