تمدید مهلت ارسال طرح ها تا پایان تیر ماه 1396

تمدید مهلت ارسال طرح ها تا پایان تیر ماه 1396

📌اطلاعیه مهم
نظر به درخواست تعدادی از افراد علاقه مند مبنی بر تمدید مهلت زمان ارسال طرح های کسب و کار و مقارن شدن با ایام فصل امتحانات با روز های نهایی مهلت فراخوان طرح های جشنواره، دبیرخانه و کمیته برگزاری مهلت ارسال را تا پایان‌ تیرماه ۱۳۹۶ تمدید نمود.

🔔تاریخ نهایی ارسال طرح های کسب و کار ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

#خبرویژه
#isc96

arminaISC96

افزودن دیدگاه